Belangrijke informatie coronavaccinaties (najaar 2023)

Vanaf september 2023 start de vaccinatiecampagne tegen COVID-19.  In tegenstelling tot de eerste vaccinatiecampagnes, gebeurt dit nu via de huisarts. Aangezien het bestellen, bewaren en klaarmaken van deze vaccins wat complexer is dan het meer gekende griepvaccin, willen wij deze COVID-vaccins op enkele vaste prikmomenten toedienen.

Het krijgen van een COVID-vaccin is volledig vrijwillig. Wel wordt geadviseerd bepaalde patiëntengroepen hiertoe aan te moedigen. Dit zijn onder meer 65-plussers, mensen met bepaalde aandoeningen (hartproblemen, nieraandoeningen, suikerziekte,...), mensen die in de zorgsector werken, ... Voor deze personen biedt het vaccin nog steeds een betere bescherming, en dan vooral tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. Tot op heden zijn er nog geen belangrijke risico's ten gevolgen van dit vaccin aan het licht gekomen. Je mag het vaccin dan ook als veilig beschouwen.

Wil je graag een COVID-vaccin? Neem dan telefonisch contact (011/58.73.48) op met de praktijk om een afspraak op één van onze vaste prikmomenten te boeken. Wij plannen deze vaccinaties op volgende momenten:- dinsdag 26 september vanaf 13.30h

- woensdag 27 september vanaf 13.30h

- donderdag 28 september vanaf 14.30hEnkele praktische richtlijnen:

- We proberen heel wat mensen op hetzelfde moment te vaccineren. Kom op tijd!

- Draag makkelijke kledij, zo kan het vaccin makkelijk in de bovenarm geplaatst worden

- Na de vaccinatie wacht je best een kwartiertje in de wachtzaal

- Het vaccin is gratis. Ook deze consultatie is kosteloos

- Tijdens dit consult wordt enkel het vaccin gezet. Vragen rond andere ziektes, voorschriften,... kunnen op een ander moment gesteld worden

- Heb je op de dag van afspraak plots ziektesymptomen (koorts, spier- of hoofdpijn, neusloop, keelpijn, hoesten,...)? Neem dan telefonisch contact op met de praktijk om een ander moment af te spreken!

Heb je toch nog vragen? Neem dan even telefonisch contact op met de praktijk!

About the Author